Политика за поверителност

Маргаритка е уебсайт, собственост на Мастило Мюзик ЕООД.

Мастило Мюзик ЕООД създава тази Политика за поверителност и защита на личните данни, („Политика за поверителност на данните“), за да обяви публично своите политики и практики, свързани с обработването на информация за вас, получена чрез този уебсайт.

В тези политики за защита на данните ние изброяваме какви лични данни обработваме, причината за обработката, начина, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви по отношение на вашите данни (право на достъп, поправка, блокиране и т.н.).

Моля, прочетете внимателно тази политика за защита на данните. Мастило Мюзик ЕООД си запазва правото периодично да променя или актуализира своята „Политика за защита на данните“. Когато предоставяте ваша лична информация на сайта или чрез него, вие се съгласявате, че тя ще бъде обработвана, събирана и запазена така, както е описано в настоящата „Политика за защита на личните данни“.

Мастило Мюзик ЕООД обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679, защита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, както и действащото национално законодателство за защита на личните данни.

Категории лични данни, които Мастило Мюзик ЕООД обработва:

 • Вашата контактна информация – имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес.
 • Вашият IP адрес.
 • В случаите, когато изрично и активно заявите вашето съгласие за това, Мастило Мюзик ЕООД обработва информация, предоставена от вас, за да бъде публикувана на сайта Маргаритка като литературен текст, писмо и т.н. За достоверността на всички данни, предоставени в този случай, Мастило Мюзик ЕООД не носи отговорност.
 • В случаите, в които правите заявка да ви изпратим някой от нашите продукти, както и в случаите, в които следва да ви изпратим награда от някое от нашите събития или кампании – данни за заявката или наградата.
 • В ограничен брой случаи и по изключение можем да изискаме от вас да ни предоставите допълнителни идентификационни данни, за да удостоверите вашата самоличност.
 • В ограничен брой случаи можем да ви поканим да ни предоставите вашите снимки, видеоклипове и др. и в случай, че изрично сте заявили желание за участие в някоя от нашите томболи, кампании или други събития.
 • Мастило Мюзик ЕООД си запазва правото да изпраща до всички свои потребители покани за участие в проучвания. Участието винаги е само по желание.
 • Ново дружество не обработва и не съхранява данни от банкови карти или други финансови инструменти.

Законосъобразност на обработването

Мастило Мюзик ЕООД обработва вашите лични данни в случаите, когато субектът на данни изрично и активно е предоставил своето съгласие за това.

Мастило Мюзик ЕООД обработва вашите лични данни в случаите, необходими за да ви доставим някои от нашите рекламни материали, награди и др.

Мастило Мюзик ЕООД обработва вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Обработваме вашите лични данни със следните цели:

 • За целите на ясната и точна комуникация с вас.
 • За целите на точното и правилно изпълнение и доставка на ваша заявка.
 • За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство.
 • При извънредни обстоятелства ново дружество може да обработва допълнителна идентификационна информация с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност.
 • По изключение Мастило Мюзик ЕООД може да обработва допълнителни данни като снимки, видеоклипове и др. за целите на различни кампании или събития само в случаите, когато вие изрично и активно заявите желание за участие в тях.
 • За да можем да изпращаме нашия бюлетин и рекламни материали само в случаите, когато вие активно и доброволно сте се абонирали за него.

Срок, в който съхраняваме вашите лични данни:

В случаите, в които публикуваме ваш текст на страницата на Маргаритка, съхраняваме вашите данни за срока, в който публикацията е видима на сайта.

В случаи на изпращане на награди или рекламни сувенири – за срока до успешното получаване на пратката.

В случай, че изискаме допълнителни данни, за да удостоверим вашата самоличност, ще запазим тези данни, докато законовото изискване за запазването им вече не е налице.

В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, акции и всякакви други събития периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а участниците ще бъдат информирани за него.

Потенциални получатели на вашите лични данни:

Мастило Мюзик ЕООД не предоставя вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи:

Мастило Мюзик ЕООД предоставя вашето име, адрес и телефонен номер на куриерската фирма, която доставя вашия заявен продукт.

Когато специален закон изисква това, Мастило Мюзик ЕООД прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни и други държавни органи, както и към доставчиците на счетоводни услуги.

Вашите права като субект на данни:

По всяко време вие имате право да:

 • поискате достъп до вашите лични данни, които Мастило Мюзик ЕООД обработва, както и да получите копие от тях.
 • поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.
 • поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.
  За да упражнявате някое от гореизброените права, просто изпратете имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт или на имейл info@margaritka.bg. Ще ви отговорим в най-кратък срок.

Ако се опасявате, че вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/.

Събираме ли данни от деца?

Мастило Мюзик ЕООД не събира умишлено информация от деца под 18 години.

 • Съвет към всички лица под 18 години: ако сте на възраст под 18 години, ви съветваме да разговаряте с родител или настойник и да получите неговото съгласие, преди да споделите данни с нас.
 • Специално съобщение за родители на деца под 18 години: препоръчваме да проверявате и следите използването от вашите деца на нашите продукти, системи, услуги, приложения (включително сайтове и други дигитални канали), за да сте сигурни, че вашето дете не споделя лична информация, без да иска позволение от вас.

Каква е вашата отговорност?

В случаите, когато споделяте с нас ваша лична история със заявка да я публикуваме на сайта Маргаритка, бихме искали да ви напомним, че е ваша отговорност да осигурите, доколкото ви е известно, точността, пълнотата и актуалността на данните, които ни предоставяте. В случай, че споделяте с нас данни на други лица, вие носите отговорност за събирането на тези данни в съответствие както с българското законодателство за защита на личните данни, така и с вашите лични етични правила. Например – необходимо е да уведомите лицата, чиито данни ни предоставяте и чиято информация споделяте, че имате намерение да го направите, да получите тяхното съгласие, както и да ги уведомите относно съдържанието на нашите „Политики за защита на личните данни“.
Мастило Мюзик ЕООД заявява, че не носи отговорност за достоверността на предоставената от вас информация или липсата на съгласие на третите лица.

Как защитаваме вашите лични данни?

Мастило Мюзик ЕООД гарантира, че са предприети всички административни, технически и физически мерки за защита на вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване, унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

Отговорен за обработването на вашите лични данни е:

Име на дружеството: Мастило Мюзик ЕООД
ЕИК: 201640973
Адрес: гр. София, р-н Средец, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, 7
Контакт: Виктория Величкова